Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Integrera din applikation med en CI kedja

Du har sedan tidigare byggt en applikation i ett ramverk och du har en väl fungerande testsuite av enhetstester och tillhörande validatorer för din applikationskod.

Nu skall vi automatisera så att dessa tester körs av externa byggsystem varje gång som du checkar upp din kod till GitHub/GitLab.

Read more »

Category: kurs mvc.

Analysera PHP kod ur kvalitetsaspekter

Analysera tre repon och jämför med en analys av ditt eget repo, gör en bedömning om kodkvalitet och föreslå förbättringsåtgärder.

Du utgår från det material som Scrutinizer CI erbjuder dig.

Read more »

Category: kurs mvc.

Kom igång med ett ORM i ditt PHP-ramverk

Du har sedan tidigare valt ett ramverk och byggt en applikation i det. Nu är det dags att koppla en databas till din applikation. Detta skall ske via ett ORM som du själv väljer.

Du kommer att få tips om de vanligaste kombinationerna av ORM och ramverk. Du kan också välja att fortsätta med “ditt egna ramverk” och välja ett ORM att integrera tillsammans med det.

Databasmodellen du skall implementera är enkel, det handlar bara om ett fåtal tabeller. Tanken är att vi fokuserar mer på att få grunderna i ORM att falla på plats i din applikationskod.

Read more »

Category: kurs mvc.

Python med funktioner och moduler

Vi ska i denna laboration träna på funktioner, argument och returvärden i Python.

Read more »

Category: python, lab.

Bash-script som testar serverns routes

Du skall skapa ett Bash-script som testar de olika routesen hos din server. Som hjälp använder vi programmet curl i scriptet. Du kan säkert redan ha det installerat, annars är det bara att installera det med pakethanteraren.

Read more »

Enhetstesta dina klasser med PHPUnit

Du har sedan tidigare ett antal klasser i PHP som du nu skall skapa en test suite för.

Din test suite innehåller enhetstester som körs med PHPUnit.

Du skall försöka att nå så hög kodtäckning som möjligt.

Read more »

Category: kurs mvc.

awk script

En uppgift för att träna grunderna i awk. Till din hjälp har du en awk guide samt artikeln om regex.

Read more »

Category: bash, vlinux, regex, lab.

Bygg Controller i PHP enligt MVC

Du skall jobba vidare på dina klasser från föregående uppgift och bygga ett Yatsy-spel i din webbklient.

Eftersom det kan vara lite klurigt att tänka fram hur ett Yatzy-spel skall fungera i din webbklient, speciellt kanske om du vill att din datorspelare skall kunna spela det, så använder vi oss av hjälpmedel för strukturerad problemlösning med pseuodokod och flödesschema.

Vi bygger ut vår kodbas, i vårt eget lilla ramverk, med externa moduler för request, response och router.

I samband med detta kommer du få uppdatera din kod så att den använder sig av konceptet C, Controllers, i designmönstret MVC.

Kanske behöver du göra refactoring av din kod så den passar in, det beror lite av vilken kodstruktur du hade i förra uppgfiften. Att bli bra på att göra refactoring, att skriva om sin kod efter andra förutsättningar, är en bra träning att ha koll på heheten av sin kod.

Read more »

Category: kurs mvc.

Din egen chattbot - Marvin - steg 2

Programmering och problemlösning i Python. Strukturera koden i egna funktioner.

Read more »

Category: python.

Din egen chattbot - Marvin - steg 1

Programmering och problemlösning i Python, du skall bygga en chattbot Marvin som kan svara på “alla” dina frågor.

Read more »

Category: python.