Installera Debian som server

By . Latest revision .

Installera Debian som en server och kom igång och logga in på systemet med SSH.

#Förkunskaper

Du har installerat en labbmiljö motsvarande “Installera labbmiljön”.

#Introduktion

Du skall spara alla filer i ditt kursrepo i katalogen me/kmom01/install. De används för att redovisa uppgiften.

Skapa en fil, log.txt, och lägg den i katalogen ovan. I kraven nedan kallas denna fil för loggen. I filen skall du föra noteringar för din egen del. Det kan vara bra som minnesanteckningar, så går det enklare nästa gång du installerar ett liknande system.

En bra sak är att logga varje kommando du kör, så får du en logg som du kan titta tillbaka på. Det är lätt att glömma alla nya kommandon, så en logg för minnet blir bra.

Det finns ett par saker som du måste skriva i filen log.txt, det står isåfall i kraven nedan. Men i övrigt så skriver du anteckningar som du vill.

#Krav

  1. Installera Debian. Notera i loggen vilket namn du ger servern.

  2. Logga in på din server. Notera i loggen vilken ip-adress servern har.

  3. På servern, kör kommandot uname -a, notera svaret i loggen.

  4. Öppna en terminal på din arbetsstation. Använd SSH för att logga in på servern. När du är inloggad så kör du kommandot cowsay med en trevlig hälsningsfras. Ta en skärmdump av terminalfönstret som visar resultatet. Spara bilden i formatet PNG och lägg filen i samma katalog som loggfilen, döp den till ssh.png (använd små bokstäver i filnamnet, inte STORA).

  5. Publicera dina svar enligt följande.

# Ställ dig i kurskatalogen
dbwebb publish install

Dubbelkolla att du kan öppna länken som visas av kommandot publish i en webbläsare, samt lyckas visa bilden i en webbläsare. Loggen är skyddad och kan inte visas via webbläsaren.

#Extrauppgift

  • Spela in en asciinema när du gör kravet 4) ovan. Länka till din asciinema från din loggfil.

#Tips från coachen

Stressa inte. Kör det ihop sig så är det en bra taktik att börja om från början och göra om. Det går snabbare andra gången, och ännu snabbare tredje gången.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 2017-01-05: (C, mos) Notis om små bokstäver på filerna.
  • 2016-01-20: (B, mos) Notis om att logg-filen är skyddad och inte kan öppnas via webbläsaren.
  • 2015-06-24: (A, mos) Första utgåvan i samband med kursen linux.

Document source.

Category: unix.