Resultat och redovisning

By . Latest revision .

Som ett sista steg i varje kursmoment skall du redovisa. Gör så här.

#Skriv redovisningstext

Skriv en redovisningstext för att besvara frågor och redovisa dina reflektioner från kursmomentet. Läs gärna hur du kan skriva en bra redovisningstext.

Du skriver din redovisningstext i me/report.

Besvara de specifika frågor som finns för varje uppgift och kursmoment.

Reflektera över svårigheter, problem, lösningar, erfarenheter, lärdomar, resultatet, etc.

Kan du koppla och jämföra (reflektera) dina lärdomar från nuvarande kursmoment mot andra kursmoment, kurser eller andra lärdomar du har sedan tidigare?

Skriv ett stycke om totalt 30-40 meningar för varje kursmoment. Försök väva in frågorna i löpande text.

#Ladda upp och publicera din kurskatalog

Ladda upp din kurskatalog med alla dina övningar genom att göra följande kommandon i terminalen.

# Gå till din kurskatalog
dbwebb publish me

Den länken som visas i utskriften av kommandot, är länken till din me-sida. Där kan du se ditt publicerade resultat.

Rätta eventuella fel som dyker upp. Det som du laddar upp måste vara felfritt.

#Testa din inlämning

Du kan själv testköra rättningsprocessen via följande kommando.

dbwebb test kmom01

Byt ut kmom01 mot det kursmoment du vill inspektera.

Den som rättar och kontrollerar din inlämning utgår från ovan kommando.

Du kan själv provköra och se samma resultat som rättaren ser. Det är en mycket god idé att alltid testköra sin inlämning på samma sätt som rättaren gör. Du sparar tid genom att själv upptäcka eventuella slarvfel.

#Lämna in på Canvas

Lämna in en länk till din rapport-sida på Canvas. Länken innehåller din studentakronym och på det viset hittar rättaren din inlämning.

Det är bra om du också kopierar in din redovisningstext in i Canvas, det kan vara bra att ha som backup om något händer.

Läraren kommer snabbt kolla igenom din redovisningstext och uppgifterna. Betyg är G (godkänd) eller U/komplettera (komplettera → gör om → gör bättre). Bedömningen baseras på din redovisningstext samt att du har fullgjort kursmomentets uppgifter.

#Feedback och frågor

Vilken feedback kan jag förvänta mig?

Ställ dina frågor och funderingar i de kanaler som erbjuds i kursen. Se till att du får dina frågor besvarade. Fråga igen om något är oklart. Se till att din fråga alltid blir besvarad.

#Klart!

Ta en kort mental paus innan du ger dig på nästa kursmoment.

#Revision history

  • 2021-06-14: (F, mos) Uppdaterad inför webtec.
  • 2020-08-28: (E, mos) Ny video som visar inlämningen.
  • 2018-08-16: (D, mos) Bort redovisning i forum samt bytte ITs mot Canvas.
  • 2017-06-15: (C, mos) Nytt stycke om feedback.
  • 2015-08-06: (B, mos) Var man sparar redovisningstexter i kursrepot.
  • 2015-03-17: (A, mos) Första utgåvan för htmlphp kursen.

Document source.