Kmom01: Objektorientering i PHP

By , . Latest revision .

Vi har mycket att göra så det är bäst vi sätter igång. Innan kursen är slut skall vi hantera objektorienterad PHP, enhetstestning, grunder i PHP-baserade ramverk och databaser med ramverk.

Vi börjar med grunderna i objektorienterad PHP, det blir objekt och klasser med inkapsling, konstruktorer och destruktorer, setters och getters, egenskapade exceptions och vi ser hur man kan lagra ett objekt i sessionen.

Vi jobbar i en guide och bygger små grundläggande testprogram för att testa och se hur objektorienterade konstruktionerna fungerar i PHP.

För att repetera våra PHP-kunskaper och samtidigt komma igång med klasser och objekt så bygger vi en variant av spelet “Gissa vilket nummer jag tänker på”.

Vi bygger en me-sida (redovisa-sida) med PHP-ramverket Anax. Det ger oss möjligheten att bekanta oss med en färdig webbplats i eet PHP-ramverk. Senare i kursen kommer vi att flytta in spelet “Gissa mitt nummer” in i ramverkets struktur.

Här är ett par bilder som visar vad som nu skall hända.

Små testprogram hjälper oss att förstå grunderna.

Små testprogram hjälper oss att förstå grunderna.

Spela spelet Gissa mitt nummer med PHP.

Spela spelet Gissa mitt nummer med PHP.

Mallen för me-sidan i oophp.

Mallen för me-sidan i oophp.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Labbmiljön

(ca: 2-4 studietimmar)

Labbmiljön är densamma som i design-kursen. Du behöver minst version 7.2 av PHP, både i webbservern och i terminalen. För tillfället är det PHP 7.3 och 7.4 som är de aktiva releaserna, så någon av de rekommenderas om du har möjlighet att välja.

Det finns en längre beskrivning om kursens labbmiljö. Läs den om du är osäker på vad som skall göras, eller om detta är din första dbwebb-kurs.

Den korta varianten är att du behöver installera labbmiljön, uppdatera dbwebb-cli samt klona och initiera kursrepot.

# Gå till din katalog för dbwebb-kurser
dbwebb selfupdate
dbwebb clone oophp
cd oophp
dbwebb init

#Läs & Studera

(ca: 4-6 studietimmar)

#Bok

Kolla in följande.

 1. I kursboken för htmlphp Webbutveckling med PHP och MySQL kan du repetera dina kunskaper om PHP. Boken innehåller även delar som är relevanta till PHP med databaser vilket är aktuellt för senare kmom, dock finns inget om objektorienterad PHP.

 2. Det finns en ny online-bok “PHP Apprentice - An online book for learning PHP” som håller på att utvecklas, den är rätt kort men kanske kan du eventuellt finna den nyttig till en snabb översikt av PHP och delar av objektorienterad PHP.

#Artiklar

Kika igenom följande artiklar.

 1. Fräscha upp ditt minne av PHP genom att snabbt skumma igenom guiden “Kom igång med programmering i PHP”. Du bör sedan tidigare (htmlphp) ha koll på det som nämns i guiden. Om du bygger exempelprogram för att testa och leka så kan du lägga dem i me/kmom01/php20.

 2. Bekanta dig snabbt och översiktligt med innehållet i PHP-manualen och stycket om Klasser och Objekt. Som vanligt är referensmanualen vår källa till information, så bli kompis med dess struktur och lär dig vilken typ av information du där kan hitta. Vill du lära dig mycket om det som kursen handlar om så är detta stycket i manualen ytterst lämpligt att läsa igenom som helhet.

 3. Bekanta dig översiktligt med dokumentet PHP The Right Way. Det är skrivet av PHP communityn och ger en översikt över PHP som språk och de verktyg och processer man normalt arbetar med. Vi kommer att återkomma till dokumentet under kursens gång. Du kan se dokumentet som en innehållsförteckning till vad en god PHP-programmerare bör ha koll på.

#Git & GitHub

I kursen jobbar vi med Git och GitHub som du lärde dig om i design-kursen. Git är ett versionshanteringssystem för kod och GitHub är en webbplats där man kan ladda upp sitt Git-repo och använda extra tjänster. I design-kursen föreslogs följande resurser för den som vill fördjupa sig i Git och GitHub. Annar kan du bara låta det vara som referens vid behov.

#PHP kodstandard

Följande gäller för kodstandard och valideringsverktyg.

 1. Vi skriver PHP enligt kodstandarden PSR-1: Basic Coding Standard och PSR-2: Coding Style Guide. Dessa är standardiserade av PHP communityn och standardiseringen hanteras av organisationen PHP-FIG vars syfte är att standardisera komponenter så att de går att använda mellan olika ramverk.
  PSR-2 är på väg att ersättas av PSR-12: Extended Coding Style, så även den delen kan vara av intresse att studera.

 2. Vi använder valideringsverktygen phpcs och phpmd. Det går att installera dem som linters i Atom och se valideringsfelen direkt i texteditorn.

#Ramverk Anax

Vi kommer att senare i kursen skriva kod i ramverket Anax vars struktur är jämförbar med PHP-ramverk likt Symfony, Laravel, Phalcon och Yii.

Sådana här ramverk är ofta uppdelade i moduler. Här följer ett par av de kodmoduler som ingår i Anax. Du kan jämföra dem med de begrepp du lärt dig i ramverket Express.js i databas-kursen. Du behöver inte kika på modulerna i detalj nu, Vi tar det lite längre fram. De “badges” som visas är mått på kodmodulens kodtäckning och kodkvalitet.

#Video

Det finns generellt kursmaterial i video form.

 1. Kursen innehåller genomgångar och föreläsningar som spelas in (streamas) och därefter läggs i en spellista. Du kan nå spellistan på “oophp streams v20”. Förra årets motsvarighet ligger på “oophp streams vt19”.

 2. Uppgifter och övningar kan innehålla extra videomaterial i form av spellistor kopplade till respektive artikel. Ofta syns dessa videor i inledningen av artikeln.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-12 studietimmar)

#Uppgifter

Följande uppgifter skall utföras och resultatet skall redovisas via me-sidan.

 1. I guiden “Kom igång med Objektorienterad programmering i PHP” jobbar du igenom följande delar. Spara koden i me/guide.

 2. Gör uppgiften “Gissa numret med PHP”. Uppgiften låter dig värma upp din gamla PHP-kunskaper och samtidigt träna på grunderna med objekt och klasser. Spara din kod i me/kmom01/guess.

 3. Gör uppgiften “Bygg en me-sida för oophp med Anax”. Du skall bygga en me-sida som du taggar och publicerar på GitHub. Spara allt under me/redovisa.

 4. Försäkra dig om att du har gjort dbwebb publish redovisa och taggat din inlämning med version 1.0.0 (eller högre) samt pushat repot inklusive taggarna till GitHub.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i texten:

 • Har du tidigare kunskaper (eller förutfattade meningar) i objektorienterad programmering i PHP eller något annat språk?
 • Hur gick det att komma in i PHP och programmering med objekt och klasser?
 • Hur det gick det att utföra uppgiften “Gissa numret”?
 • Vilken taktik valde du för att lagra spelet i sessionen?
 • Gick det bra att komma igång med Git och GitHub, du gjorde ungefär samma i design-kursen?
 • Har du några inledande reflektioner kring me-sidan och dess struktur, känner du igen dig från design-kursen?
 • Vilken är din TIL för detta kmom?

TIL är en akronym för “Today I Learned” vilket leksamt anspelar på att det finns alltid nya saker att lära sig, varje dag. Man brukar lyfta upp saker man lärt sig och där man kanske hajade till lite extra över dess nyttighet eller enkelhet, eller så var det bara en ny lärdom för dagen som man vill notera.

#Revision history

 • 2020-04-29: (H, mos) Lade till not om PSR-12.
 • 2020-03-30: (G, mos) Strukturerad med info om git/github och anax-moduler.
 • 2020-03-10: (F, mos) Förberedd med länk till streams vt20 youtube.
 • 2019-03-13: (E, mos) Uppdaterad till v5.
 • 2018-03-23: (D, mos) Lade till videoserie för kmom.
 • 2018-03-19: (C, mos) Uppdaterad till oophp v4.
 • 2017-03-27: (B, mos) Länkar till phpcs, phpmd, psr-1, psr-2.
 • 2017-03-24: (A, mos, lew) Första versionen släppt.

Document source.