Kmom07/10: Projekt och examination

By . Latest revision .

Detta kursmoment avslutar och examinerar kursen.

Alla delar i detta kursmoment skall utföras individuellt och självständigt.

Upplägget är enligt följande:

 • Projekt/applikation (obligatoriskt med optionella krav)
 • Redovisning (obligatoriskt)
 • Fristående Rapport (optionell)
 • Quiz (optionell)
 • Videopresentation (optionell)

Totalt omfattar kursmoment 07/10 i storleksordningen 20–50 studietimmar.

#Bedömning och betygsättning

Läs först igenom grunderna för bedömning och betygsättning. Dokumentet berättar för dig hur kraven mappas mot betygsnivåerna.

#Krav 1: Projekt/Applikation

Kraven är indelade i ett antal grundkrav samt en del med optionella krav.

Se till att du är uppdaterad innan du påbörjar projektet.

dbwebb update

#Struktur

 • Välj ramverk från de som vi tidigare pratat om i kursen.
 • Välj ORM från de som vi tidigare pratat om i kursen.
 • Placera koden i me/proj.
 • Initiera som nytt repo och publicera på GitHub eller GitLab.
 • Tagga som v7.0.0 eller högre (men lägre än v8.0.0).
 • Applikationen skall fungera på studentservern.
 • En lokal utvecklingsmiljö skall finnas på plats med validatorer och enhetstester.
 • Integrera mot Travis och Scutinizer med badges i din README.
 • Inkludera minst ett flödesschema och ett dokument för pseudokod och placera i katalogen doc/design (omfattningen på dokumenten är valfri).
 • Se till att dbwebb test kmom10 passerar grönt. Här kan fler detaljkrav uppenbara sig.

#Projekt/Applikation

Kraven på själva applikationen du bygger är fria och det är upp till din egen bedömning om vad som är rimligt och ej. Tolka kraven och tolka de bedömningskriterier som finns.

 • Färdigställ ditt Yatzy alternativt ditt 21-spel inklusive vadslagning.
 • Förbättra din highscorelista med fler features.
 • Gör en visuell statistik på histogram, tärningar och/eller resultat (sparas i databas)
 • Applikationen skall var lätt att använda.
 • Webbplatsen skall vara snygg och tilltalande, lägg kraft på stil och utseende.
 • Webbplatsen skall ha en tilltalande header, navbar och footer.
 • Förklara din applikation projekt i en README.md, dels vad applikationen handlar om, som en liten manual. Dels hur man kan installera den utifrån dess GitHub/GitLab repo. Gör din README snygg och lägg till en representativ bild.

#Optionellt

Gör ett “svårare” och lite mer utmanande projekt med tanke på implementation och arbetsinsats.

Till exempel kan du göra något av följande.

 • Gör en applikation som kräver att du jobbar mer med klasser (skapa fler klasser) och objektorienterade konstruktioner som arv, “använder”, interface, trait.
 • Använd en mer avancerad databasmodell med flera tabeller.
 • Börja på nytt och välj ett annat ramverk och ORM.
 • Fokusera på kodkvalitet, enhetstester och kodtäckning.
 • Gör en ny applikation, tex något av följande:
  • Ett klassiskt äventyrsspel där man går från rum till rum och löser gåtor.
  • En enkel blogg eller en todo applikation.
  • Ett nytt spel, tex ett kortspel eller ett nytt tärningsspel (behåll dina gamla spel eller ta bort dem).

Det är fritt val och du behöver i slutändan argumentera i din redovisning vad det är som gör att ditt projekt kvalificerar sig som “svårare”.

Tänk till så att du inte väljer ett alltför stort och komplext projekt som tar allt för mycket tid. Välj ett projekt som du kan slutföra grundkraven på inom 15-30h.

#Krav 2: Redovisningstext

Kravet är obligatoriskt.

 1. I din kursrapport, skapa ett nytt kapitel för “Projekt” och besvara följande frågeställningar.

  1. Beskriv arbetet med ditt projekt/applikation i ett textstycke om ca 7-20 meningar där du beskriver vad du gjort, vilka val du gjorde, hur du tänkte inledningsvis och hur du betraktar ditt resultat. Nämn gärna problem/lösningar/strul/enkelt/svårt/snabbt/lång tid, med mera. Fundera över tidsaspekten, tog projektet mer eller midre tid än vad du först trodde?

  2. Om du valde att göra ett “svårare” projekt, beskriv ett textstycke om ca 7-20 meningar vad som gör just ditt projekt till “svårare”.

  3. Avsluta med ett stycke med dina tankar om kursen och dess innehåll, genomförande, upplägg och material (ca 5-10 meningar). Ge feedback till lärarna och förslå eventuella förbättringsförslag till kommande kurstillfällen. Är du nöjd/missnöjd? Kommer du att rekommendera kursen till dina vänner/kollegor? På en skala 1-10, vilket betyg ger du kursen?

Om du väljer att skriva en fristående rapport så lägger du ovan text i den rapporten istället.

#Krav 3: Fristående Rapport

Kravet är optionellt i sin helhet. Om man väljer att utföra kravet finns det obligatoriska och optionella delkrav.

#Obligatoriskt

 • Gör en helt ny rapport utifrån samma mall du använt för kursen. Dokumentet innehåller nu enbart saker relaterat till ditt projekt.

 • Redovisningstext enligt Krav 2 ovan skall finnas som ett eget inledande kapitel döpt till “Projekt”.

 • Skriv ett nytt kapitel “Tips från coachen” om ca 1-2 sidor där du kort riktar dig till nybörjare på ramverk och du ger dina egna råd om vad som är viktigt att tänka på när man tar sig an ramverk och ORM. Du kan till exempel rikta dig till “ditt gamla jag som du var i kmom01” och ge dig själv tips och råd som hade varit viktiga för att nå dit du är nu.

#Optionellt

 • Skriv ett nytt kapitel “Analys av [valfritt]” om ca 1-2 sidor där du gör en analys av ditt projekt/applikation ur någon aspekt som du själv väljer. Det kan röra objektorienterad kodstruktur, kodkvalitet, enhetstester med kodtäckning, testbar kod, ramverk/ORM, reflektioner kring manualer och dokumentation eller något annat som känns intressant och relevant för dig inom området som projektet och kursen omfattar.

 • Lägg till referenser och använd dem i texten. lista alla referenser som ett eget appendix längst bak i rapporten.

#Krav 4: Quiz

Kravet är optionellt.

Lös och få godkänt på en Quiz (på Canvas) med teori och bakgrundsfrågor. Quizen är tidsbegränsad, automaträttande och du har oändligt med försök att nå godkänt. Frågor slumpas fram vid varje nytt försök.

#Krav 5: Inspelad video presentation

Kravet är optionellt och kan endast utföras om samtliga krav ovan är utförda.

Baserat på informationen i din rapport, gör en “professionell” presentation med slides och spela in den. Din cam skall synas i bilden tillsammans med dina slides.

Försök göra en så “professionell” presentation du kan. Tänk på inledning, avslutning och “energinivå”.

Håll tiden och försök göra presentationen till “exakt 5 minuter”. Ett “proffs” kan alltid avsluta en presentation när tiden är slut.

Det är fritt fram att klippa och redigera din video i efterhand liksom att lägga till intro och outro.

#Lämna in

 1. Lämna in ditt resultat på Canvas med länk till ditt studentrepo, bifoga rapporter som PDF. Länka till optionell redovisningsvideo.

2. Se till att ditt repo är taggar och klart samt pushat till GitHub/GitLab.

3. Se till att du testar att din inlämning motsvarar grundkraven för me/proj.

dbwebb update
dbwebb test kmom10

4. Ladda upp och publicera på studentservern.

dbwebb publishpure proj

#Revision history

 • 2021-05-11: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.