Kmom03: Skript med Bash

By . Latest revision .

Nu har vi en Linux-server och en webbserver. Låt oss nu bekanta oss med skriptprogrammering i Bash.

Mycket handlar om att förenkla vardagen, som programmerare, genom att automatisera de processer och rutiner man utför. En hel del av det vi gör kan automatiseras via skript, till exempel Bash-skript med kommandon. Men för att göra det behöver vi ha koll på hur man skapar skript och hur man programmerar i bash.

Man behöver också ha en rätt bra koll på vanliga kommandon i Linux-terminalen. Det finns kommandon som är kraftfulla och om vi bara lära oss ett par av dessa kommandon så kan de spara en hel del tid åt oss.

Låt oss komma igång med skriptprogrammering i Bash.

Låt oss komma igång med skriptprogrammering i Bash.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 8-12 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. The Linux Command Line
  • Kapitel 6 Redirection
  • Kapitel 24 Writing Your First Script

#Artiklar

 1. Boken “The Linux Command Line” har en webbplats där det finns ett stycke med fokus på att skriva shell scripts. Ta det som ett komplement till boken.

#Video

Titta på följande:

 1. Till kursen finns en videoserie, “linux”, kika på de videor som börjar på 3.

 2. Kris Occhipinti har en serie om skriptprogrammering med Bash på YouTube. Det är många avsnitt och du kan välja vilka du vill titta på. Videorna ger dig bra bas-kunskaper i Bash.

#Lästips

 1. Det finns en referensmanual till Bash. Kika gärna i den.

 2. Det finns en populär guide för att komma igång med Bash och programmering i Bash. Samma webbplats har en FAQ om Bash.

 3. Reddit har en kanal om Bash där man kan se både nybörjare och erfarna prata om Bash. Det kan vara intressant att läsa igenom ett par inlägg i kanalen för att få en känsla om vad Bash handlar om.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 4-10 studietimmar)

#Övningar

Genomför följande övningar.

 1. Jobba igenom hur du med Bash kan skapa ett mer avancerat kommandoradsprogram som tar argument. Artikeln “Skapa Bash-skript med options, command och arguments” ger dig en struktur till hur du kan skapa mer avancerade och större Bash-skript.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften Lab 2 för att öva på kommandon som underlättar vid sökning i logg-filar.

 2. Gör uppgiften “Mina första Bash-script”.

 3. Gör uppgiften “Bash-script med argument options”.

#Extra

Det finns inga extra uppgifter.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Är detta din första bekantskap med skriptprogrammering i Bash?
 • Berätta om din uppfattning om Bash som programmeringsmiljö, relatera till andra programspråk du kan.
 • Vilka möjligheter/utmaningar ser du med denna typen av skriptprogrammering?
 • Var det något som var extra svårt eller utmanande i uppgifterna?
 • Tittade du på videoserien? Vad tyckte du om den?

#Revision history

 • 2017-12-21: (F, mos) Genomgången inför vt18.
 • 2017-02-09: (E, mos) Ändrade frågor för redovisningen.
 • 2017-01-24: (D, mos) Publicerat.
 • 2016-12-21: (C, efo) Ändring av länk till ny bash lab och extrauppgiften gjordes om till en del av kursmomentet
 • 2016-12-16: (B, mos) Förberedelse inför linux-v2.
 • 2015-08-05: (A, mos) Första utgåvan för kursen.

Document source.