Kmom06: HTML5 och Websockets

By . Latest revision .

Du skall bygga en chatt med HTML5 Websockets och Node.js. Med Node.js tar du ett steg in i världen av JavaScript-programmering på serversidan där du bygger en echo-server och en broadcast-server som du sedan vidarutvecklar till din egen chatt-server. På klientsidan bygger du en enklare klient som pratar HTML5 Websocket och till slut bygger du ut den till en liten snyggare chatt-klient.

En enkel websocket-klient som kopplar sig till en echo-server.

En enkel websocket-klient som kopplar sig till en echo-server.

(Momentet omfattar totalt ca: 20 studietimmar, inklusive läsning, arbete, problemlösning och eftertanke.)

#Läsanvisningar

(ca: 2-4 studietimmar, inklusive extra läsning i referenslitteraturen efter eget val)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Pro HTML5 Programming
  • Ch 6 Using the HTML5 Websocket API

Boken ger dig grunden till de övningar som du senare skall göra.

#Lektionsmaterial

Följande föreläsningsmaterial användes i samband med campus-kursen höstterminen 2013. Det kan vara av intresse att skumma igen – även för distansstudenten.

#Lästips

Här finns mer att läsa.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 14-16 studietimmar)

#Övningar

Gör följande övningar, de behövs för att klara uppgifterna.

Jobba igenom övningen som innehåller kodningsövningar och en del läsanvisningar som du skall göra. Detta är kärnan i kursmomentet och ger dig förutsättningarna för att lyckas med uppgiften.

#Uppgifter

Följande uppgifter skall utföras och resultatet skall redovisas via me-sidan.

 1. Bygg en väl fungerande echo-server och en broadcast-server. Bygg en klient som fungerar både mot din egna server och mot Mikaels server. Integrera klienten i din me-sida.

 2. Gör en chatt-klient och en chatt-server med HTML5 Websockets och Node.js. Det skall fungera att chatta med flera klienter. Gör så att varje klient får ett eget namn. Visa upp klienten på din me-sida. Kör servern om du har möjlighet, visa upp källkoden till server-koden.

#Extra

Bygg ut din chatt med ett eget IRC-liknande protokoll där man kan byta namn och kan göra actions typ /me är cool. Om du inte kan IRC så får du helt enkelt bygga ut din chatt med fler funktioner.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

 1. Skriv redovisningstext på din me-sida. Skriv ett stycke (minst 15 meningar) om kursmomentet. Reflektera över svårigheter, problem, lösningar, erfarenheter, lärdomar, resultatet, etc.

 2. Se till att följande frågor besvaras i texten:

  • Vilka möjligheter ser du med HTML5 Websockets?
  • Vad tycker du om Node.js och hur känns det att programmera i det?
  • Beskriv hur du löste echo-servern och broadcast-servern.
  • Beskriv och berätta om din chatt. Förklara hur du byggde din chatt-server och förklara protokollet.
  • Gjorde du något på extrauppgiften?
 3. Kopiera texten och lämna in den på redovisningen ITs tillsammans med en länk till din me-sida. Läraren kommer snabbt kolla igenom dem. Betyg är G (godkänd) eller komplettera (komplettera -> gör om -> gör bättre). Betyget baseras på din redovisningstext samt att din me-sida fungerar.

 4. Ta ytterligare en kopia av redovisningstexten och gör ett inlägg i kursforumet. Visa upp vad du gjort och berätta att du är klar. Länka till din me-sida.

Klart! Läs gärna dina med-studenters inlämningar och ställ dina frågor i forumet. Se till att du får dina frågor besvarade.

#Revision history

 • 2014-01-31: (D, mos) Länk till BTHs labbmiljö för node.js.
 • 2013-12-18: (C, mos) Lade till föreläsningar från campus.
 • 2013-12-10: (B, mos) Formaterade om inledningen.
 • 2012-12-13: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.