Kursen “javascript”

By . Latest revision .

Kursen “javascript” lär ut grunderna i programmeringsspråket JavaScript, hur det används i webbläsare. Kursen hanterar jQuery, AJAX och nya API:er i HTML5. Här finns allt kursmaterial samlat på en sida.

#Om kursen

Det här är kursen i programmeringsspråket JavaScript och närbesläktade tekniker. Kursen riktar sig till dig som vill lära dig hur JavaScript används i webbprogrammering. Du får en genomgång av kärnan i språket, JavaScript Core, du får se hur det används i kombination med en webbläsare och DOM. Du använder JavaScript-biblioteket jQuery för att göra AJAX-anrop och du bekantar dig med de senaste API:erna inom HTML5 och JavaScript. Som en bonus tittar vi på hur JavaScript och CSS3 fungerar tillsammans. Du lär dig hur JavaScript-biblioteket Modernizr kan användas för att hantera kompabilitet mellan webbläsare med s.k. “polyfills”.

Under kursen förutsätts att du har goda kunskaper i allmän webbprogrammering i Unix-miljö och att du är väl bekant med HTML, HTML5, CSS, CSS3 och PHP. Kursen bygger vidare på kunskaper du fått i kurserna htmlphp, oophp och phpmvc, tanken är att detta är den sista kursen du läser i kursklustret dbwebb. Du kan klara kursen med motsvarande förkunskaper. Det är en fördel att ha kunskap i fler programmeringsspråk, till exempel C, C++ eller Java.

#Kursmoment

Kursen är uppdelad i kursmoment där varje kursmoment uppskattas till 20 timmar studerande i form av programmering, undersökning, läsande, övningar, uppgifter, redovisning och eftertanke. Alla kursmoment skall redovisas och du samlar alla redovisningar i din me-sida.

#Kmom01: Kom igång med JavaScript

Kom igång och skaffa en grund att stå på i form av utvecklingsmiljö, manualer och lite testprogram. Vi avslutar med lite programmeringsövningar och du får bygga en me-sida där du visar upp din egna “baddie” som du styr runt med JavaScript och CSS3.

#Kmom02: Programmera med JavaScript

En rejäl programmeringsövning i grunderna med JavaScript, hantera variabler, funktioner, objekt, arrayer och reguljära uttryck. Flera småövningar som avslutas med en större programmeringsuppgift.

#Kmom03: Grunderna i jQuery

Kom igång med jQuery och lär dig grunderna i detta JavaScript bibliotek. Ett antal mindre programmeringsövningar som gås igenom och du får se hur man gör en “lightbox”, galleri och en “slideshow”. Du får själv pröva hur mycket dina vingar bär när du försöker återskapa kodexemplen i din egen miljö. Momentet avslutas med att du skapa en plugin till jQuery.

#Kmom04: AJAX och JSON med jQuery

Lär dig hantera AJAX-anrop med get och post via jQuery och JSON objekt. På serversidan får du färdigskriven kod i PHP. Bygg en stilig kundvagn med dina nyvunna kunskaper.

#Kmom05: HTML5 och Canvas

En spelorienterad övning att använda HTML5 Canvas för att rita och animera. Koden växer och vi behöver bättre ordning och reda så vi kikar mer på objektmodellen i JavaScript och vad prototypbaserad programmering innebär.

#Kmom06: HTML5 och Websockets

En programmeringsövning med websockets där vi bygger ett webbaserad chatt-program med Node.js på serversidan.

#Kmom07/10: Projekt och examination

Avslutningsvis gör du ett projekt enligt en specifikation. Projektet är det sista som du gör och tillsammans med alla redovisningar som finns på din me-sida så används detta som underlag för att examinera dig från kursen.

#Kurslitteratur

#Kurslitteratur

Som kurslitteratur har jag valt tre böcker som tar upp olika aspekter på JavaScript. Det är en god idé att läsa igenom dessa böcker under kursen, det finns läsanvisningar i samband med varje kursmoment.

 • JavaScript: The Good Parts – D. Crockford
  En genomgång av JavaScript Core och hur man ska, och inte ska, skriva sin kod.

Läs mer om boken här: http://dbwebb.se/kunskap/boken-javascript-the-good-parts

 • Pro HTML5 Programming: Powerful APIs for Richer Internet Application Development – P. Lubbers, B. Albers, F. Salim
  En översikt av HTML5 tillsammans med api:er för canvas, audio, video, geolocation, communication, websocket, form, web worker, web storage och offline web applications.

Läs mer om boken här: http://dbwebb.se/kunskap/boken-pro-html5-programming

 • jQuery Novice to Ninja – E. Castledine, C. Sharkie
  En snabbstart in i jQuery med grunderna till mer avancerade tekniker.

Läs mer om boken här: http://dbwebb.se/kunskap/boken-jquery-novice-to-ninja

#Referenslitteratur

Följande böcker har jag valt som referenslitteratur. De kan vara bra att ha tillhands och ger lite extra läsmöjligheter. De behövs inte för att klara kursen men vill du bemästra kursens område så är dessa böcker bra startpunkter.

 • JavaScript: The definitive Guide – D. Flanagan
  En tegelsten, komplett med allt du vill veta om språket JavaScript med dess Core, DOM och eventhantering, inklusive en referens till olika funktioner. Perfekt för dig som verkligen vill JavaScript.

Läs mer om boken här: http://dbwebb.se/kunskap/boken-javascript-the-definitive-guide

 • Pro PHP and jQuery – J. Lengstorf
  En genomgång av programmering med jQuery tillsammans med PHP.

Läs mer om boken här: http://dbwebb.se/kunskap/boken-pro-php-and-jquery

 • HTML & CSS: The Complete Reference – T. A. Powell
  En perfekt tegelsten om HTML och CSS, inklusive nya konstruktioner i HTML5 och CSS3 samt referenslista till element och konstruktioner.

Läs mer om boken här: http://dbwebb.se/kunskap/boken-html-css-the-complete-reference

#Läsanvisningar

Här följer en sammanställning av de läsanvisningar till kurslitteraturen som ges i varje kursmoment. Skaffa gärna böckerna i förväg och börja läsa dem innan kursen.

Kursmoment  The Good Parts Pro HTML5 Programming  jQuery Novice to Ninja
Kmom01 1, 9, 10 samt appendix A, B & C 1 1
Kmom02 2, 3, 4, 6, 8
Kmom03 2, 3, 4, 9 (endast plugins)
Kmom04 Appendix E 7 6, 7 (endast formulär)
Kmom05 2 (repetera), 5 2, 3
Kmom06 6
Kmom10

#Lektionsplan och rekommenderad studieplan

För dig som studerar på distans finns det en rekommenderad studieplan. Du kan behöva anpassa den rekommenderade planen till dina egna datum och förutsättningar.

Läser du kursen som en del i ett kurspaket så finns det en studieplan som är kopplad till kurspaketet.

Går du på campus får du en lektionsplan i samband med kursstart.

Det finns ett särskilt dokument som ger lite utförligare beskrivning av planeringen av kursen och viktiga hållpunkter.

#Betygsättning

Det finns ett särskilt dokument som beskriver hur bedömning och betygsättning sker.

#Lärarstöd och handledning

I distanskurserna är forum och chat de viktigaste källorna för handledning. Vi har samlat information om handledning och hjälp-till-självhjälp i ett eget dokument.

Läs om hur handledning och hjälp-till-självhjälp fungerar på dessa kurser.

#Kursutvärdering och kursutveckling

Det finns ett särskilt dokument som beskriver hur arbetet med kursutvärderingar och kursutveckling sker. Det är oerhört viktigt för mig att du säger till vad du tycker om kurs och kursmaterial, du kan alltid hojta till i både forum, chat eller mail.

Läs om hur jag jobbar med kursutvärdering och kursutveckling.

#Kursplan

Kursplanen är kursens formella dokument som fastställts av högskolan. När kursen utvärderas görs det mot kursplanen. I kursplanen kan du läsa om kursens klassificering, syfte, innehåll, mål, generella förmågor, lärande och undervisning, bedömning och examination, litteratur, mm.

Du hittar kursplanen genom att söka på kurskoden DV1483 via BTH’s hemsida.

Fram till och med vårterminen 2013 hade kursen kurskoden DV1441.

#Revision history

 • 2015-01-09: (F, mos) Text om studieplan för kurspaket.
 • 2013-08-12: (E, mos) Ny kurskod DV1483 ersätter DV1441, nytt stycke om kursplan, uppdaterade de sista styckena, ny struktur.
 • 2012-12-13: (D, mos) Uppdaterad med läsanvisningar för kmom06, justerade titel och teaser för kursmoment 05 & 06.
 • 2012-12-06: (C, mos) Uppdaterad med läsanvisningar för kmom04 och kmom05.
 • 2012-11-15: (B, mos) Uppdaterad med läsanvisningar för kmom02 och kmom03.
 • 2012-10-29: (A, mos) Första revisionen för hösten 2012, första gången som kursen ges. Både för distans och campus.

Document source.