Skicka environment variabler till Bash och Node.js

By . Latest revision .

I linux-kursen skapar vi servrar i Node.js och klienter i både Node.js och Bash. Ofta skall dessa prata med varandra och när man testar dem så använder man ofta olika värden på ip-adresser, hostnamn och eller portnamn.

Låt oss se hur vi kan använda environment-variabler, miljö-variabler, för att sätta namnet på servern och värdet på porten och låta en klient i Bash och en server i Node.js ta del av samma värde.

#Att läsa och sätta en environment-variabel

I bash-terminalen kan du se alla de variabler som redan finns. Du kan tänka på dessa som globala variabler och de är tillgängliga för alla program och skript som du kör på din dator.

De är dock kopplade till den terminal-sessionen du är i. Så du kan öppna två terminaler och lägga till en variabel i den ena terminalen, men den kommer inte synas i den andra.

Så här kan du se de som är definierade. Skriv följande i terminalen.

$ env
...
PWD=/home/mos   
EDITOR=vim    
LANG=C.UTF-8   
TMUX_PANE=%11   
XDG_SEAT=seat0  
SHLVL=3      
PYENV_SHELL=bash 
HOME=/home/mos  
LANGUAGE=en_US:en 
LOGNAME=mos    
LC_CTYPE=C.UTF-8 
...

Du kan se värdet på variabeln EDITOR. Det bestämmer vilken som är min standard editor. Program kan välja att avläsa den variabeln för att bestämma vilken editor en skall öppnas i.

Variablerna sätts bland annat i de startup-filer som finns och körs när du loggar in i systemet eller när du öppnar en ny terminal. För min del så är det filer som $HOME/.bashrc som jag framförallt använder när jag sätter variabler som skall vara globala.

Vill man läsa av värdet på en variabel så gör man så här.

$ echo $EDITOR
vim

Vill jag ändra värde på den så gör jag en tilldelning.

$ EDITOR="nano"
$ echo $EDITOR
nano
$ env | grep EDITOR
EDITOR=nano

Jag kan nu skapa ett bash-skript variable.bash som läser av värdet på två variabler.

#!/bin/env bash
echo $EDITOR  
echo $EDITOR1 

Kör jag det programmet får jag fram följande utskrift.

$ bash variable.bash
nano

Låt mig nu försöka sätta värdet på den andra variabeln EDITOR1, jag prövar först så här.

$ EDITOR1=vim
$ bash variable.bash 
nano

Nehepp, det fungerade inte. Jag gör ett nytt försök med export.

$ export EDITOR1=vim
$ bash variable.bash 
nano
vim

Minsann, det gick bättre. Nyckelordet export gör alltså att även den nya variabeln blir synlig för de program som startas från terminal-sessionen.

Man kan sätta variabeln till ett tomt värde.

$ EDITOR1=
$ bash variable.bash 
nano

Som du ser så behöver jag inte göra export på variabeln nu. Den finns redan och det räcker att jag ändrar dess värde.

Man kan göra unset på en variabel om man inte vill att den skall finnas kvar.

$ unset EDITOR1
$ bash variable.bash 
nano

#Skillnad på en tom och en icke-definierad variabel

Kan man då se skillnad på om en variabel är definierad, eller om den bara är tom? Låt oss göra ett nytt testprogram.

#!/bin/env bash
echo $EDITOR
if [[ $EDITOR1 ]]; then
  echo "EDITOR1='$EDITOR1'"
else
  echo "EDITOR1 is not set."
fi

Du är med på hur [[ $EDITOR1 ]] bör fungera? Om variabel har ett värde så blir det sant, annats falskt.

Här är ett exempel som visar resultatet lite tydligare.

$ [[ $EDITOR ]] ; echo $?   
0
$ [[ $EDITOR_NONO ]] ; echo $?
1

Det är smidigt att kunna testköra kommandon direkt i terminalen. Det kan förnkla när man utvecklar och debuggar.

Låt oss nu testa detta i skriptet.

$ bash variable2.bash 
nano
EDITOR1 is not set.

Rimligt eftersom vi gjorde unset nyss. Då sätter vi ett värde på variabeln igen.

$ EDITOR1="vim"
$ bash variable2.bash 
nano
EDITOR1 is not set.

Likaså rimligt eftersom vi inte använde export. Då använder vi export istället.

$ export EDITOR1="vim"
$ bash variable2.bash 
nano
EDITOR1='vim'

Nu syns variabeln för skriptet och vi kan påverka den.

Låt oss nu sätta variabeln till ett tomt värde.

$ EDITOR1=
$ bash variable2.bash 
nano
EDITOR1 is not set.
$ env | grep EDITOR1
EDITOR1=

Hmmm, variabel är satt, men tom, men min if-sats kan inte se skillnaden på om variabeln är tom eller icke definierad. Ibland är det precis som man vill ha det, men ibland vill man se skillnaden på på tom och en icke existerade variabel.

Jag gör ett nytt skript variable3.bash för att testa hur det fungerar.

#!/bin/env bash
echo $EDITOR

#[[ -z $var ]] # True if zero length
if [[ -z $EDITOR1 ]]; then
  echo "EDITOR1='$EDITOR1'"
else
  echo "EDITOR1 is not set."
fi

Då kör vi och ser om det blir någon skillnad.

$ bash variable3.bash 
nano
EDITOR1=''

Japp, nu syns variabeln som en tom variabel. Klarar den också av att känna skillnaden på en icke-existerande variabel?

$ unset EDITOR1 
$ bash variable3.bash 
nano
EDITOR1=''
$ env | grep EDITOR1
$

Hmm, nehepp. Här anser programmet att variabeln har ett värde, även om variabeln inte finns. Nåja, det är ju bra i vissa fall. Men om jag verkligen vill kolla om variabeln är definierad, eller bara tom, hur fixar jag då det?

Nytt testprogram, variable4.bash.

#!/bin/env bash
echo $EDITOR

# ${var+x} is a parameter expansion which evaluates to null 
# if var is unset and substitutes the string "x" otherwise
if [[ ${EDITOR1+x} ]]; then
  echo "EDITOR1='$EDITOR1'"
else
  echo "EDITOR1 is not set."
fi

Som du ser så använder jag mig av dubbla [[ ]] istället för enkla [ ] och du kan läsa om skillnaden mellan dessa i detta StackOverflow-inlägg.

Då är det bara att testa om det verkligen fungerar och känner skillnaden på en tom variabel och en som icke är definierad.

$ unset EDITOR1 
$ bash variable4.bash 
nano
EDITOR1 is not set. 

Perfekt.

$ EDITOR1="vim" 
$ bash variable4.bash 
nano
EDITOR1 is not set. 

Japp, som jag vill.

$ export EDITOR1="vim" 
$ bash variable4.bash 
nano
EDITOR1='vim'

Stabilt.

$ EDITOR1= 
$ bash variable4.bash 
nano
EDITOR1=''

Ja, vad kan man säga. Nu fungerar det och du har lärt dig en del om environment variabler och hur de kan avläsas i ett skript.

#Avläsa variabler i Node.js

Hur läser man då av en sådan här variabel i JavaScript med Node.js? Du kan göra det genom att använda process.env.

Du kan testa det direkt i terminalen.

$ node -e "console.log(process.env.EDITOR)"
nano

Det handlar alltså att läsa av variabel. Låt mig visa hur ett skript hade kunnat se ut som gör samma sak.

#!/bin/env node

console.log(process.env.EDITOR);


if ('EDITOR1' in process.env) {
  console.log("EDITOR1='" + process.env.EDITOR1 + "'");  
}
else {
  console.log("EDITOR1 is not set.");  
}

Du får ta mitt ord på att det fungerar. Annars testar du själv.

Du kan naturligtvis inte lita på mig, så du måste testa själv. Om programmet går igenom dina tester så har du ett program i Bash och ett i JavaScript/Node.js som kan använda sig av environment-variabler som en variant av argument.

#Avslutningsvis

Du hittar mina exempelprogram i kursrepot under example/environment-variables.

Nu har du lärt dig hur du kan använda environment-variabler och hur de kan läsas av av externa program. Det blir som ett sätt att skicka parametrar till ett program.

Har du frågor så vänder du dig till linux-forumet.

#Revision history

 • 2015-10-16: (A, mos) Första utgåvan i kursen linux.

Document source.

Category: webbprogrammering.