Kunskapsbanken

Artiklar, guider, tips och trix tillsammans med exempelprogram inom webbprogrammering och webbutveckling. Inläggen är listade i den ordning som de senast uppdaterats.

Kokbok för databasmodellering

eller Entity-relationship-modellering (ER-modellering)

Detta dokument handlar om modellering av databaser. Vi delar in modelleringen i tre olika faser med olika syften att fylla. Vi skapar sedan en enkel process i 10-steg som steg för steg hjälper oss att modellera små som stora databaser.

Read more »

Category: artikel.

Exceptions i Python

Det finns två vanliga fel, eller errors, som man kan snubbla över i Python. Det är syntax errors och exceptions. Vi ska titta närmare på exceptions och hur vi kan jobba med dem.

Read more »

Category: oopython.

Att skriva enhetstester

Enhetstester, eller unittester, används för att testa att enskilda metoder eller funktioner gör vad vi förväntar oss. Till exempel om en metod ska returnera bool-värdet True, så ska den aldrig kunna returnera False.

Vi ska titta lite närmare på de olika delarna av pythons inbyggda testramverk unittest. Vi hoppar inte i den djupa delen av bassängen, utan vi håller oss vid det grundläggande delarna. Vill du läsa mer kan du kika på docs.python.org.

Read more »

Category: oopython.

JavaScript och Node.js med async och await

Vi tittar på hur den asynkrona programmeringsmodellen fungerar i JavaScript tillsammans med Node.js.

Vi läser in innehållet från en fil och kombinerar det med utskrifter och försöker förstå hur synkron programmeringsmodell förhåller sig till den asynkrona.

Vi använder async/await för att hantera den asynkrona programmeringsmodellen och styra upp exekveringsordningen. Men för att förstå vad som händer så tar vi vägen förbi callback och promise.

Read more »

Category: nodejs, javascript, kursen databas.

MySQL och Node.js (v2)

Vi skall använda JavaScript och Node.js för att koppla oss mot en MySQL databas, med hjälp av externa paket vi installerar med pakethanteraren npm.

Vi använder en befintlig databas och kopplar upp oss med ett par JavaScript-filer och gör en rapport via SELECT och en sökfunktion där vi filterar resultatet.

Vi använder async/await för att hantera det asynkrona beteendet och vi gör en enkel inmatning från tangentbordet.

Read more »

Category: nodejs, javascript, mysql, kursen dbjs, kursen databas.

JavaScript och Node.js

Vi skall ta de första stegen för att bygga ett program med JavaScript som vi kan köra med Node.js. Vi börjar med den interaktiva interpretatorn för att sedan lägga koden i en fil och exekvera med programmet node.

Vi ser även hur vi kan lägga funktioner och klasser i separata moduler som inkluderas till vårt main-program.

Read more »

Category: nodejs, javascript, kursen databas.

Installera Python i terminalen

Denna artikel visar hur du kommer igång och installerar python i terminalen.

Read more »

Category: python, labbmiljö.

Flask, POST och GET

Vi ska titta närmare på hur man kan jobba med POST och GET i Flask. Målet är att vi ska med hjälp av ett formulär, en tabell, GET och POST, presentera innehåll i vår Flask-applikation. Vi behöver även blanda in json filer för att spara data mellan requests på studentservern.

Read more »

Category: oopython.

Python pakethantering med PIP

Python har många inbyggda moduler men det finns många fler externa moduler som kan användas. PIP är ett verktyg för att installera sådana externa moduler. Det är en pakethanterare för Pythons externa moduler.

Denna artikel beskriver kortfattat hur du jobbar med PIP och hur du installerar pip3 för Python 3.

Read more »

Category: labbmiljo.

Installera MySQL Server och MySQL WorkBench på Linux

Vi skapar en egen lokal utvecklingsmiljö för databasen MySQL tillsammans med desktopklienten MySQL Workbench på Debian/Linux.

Vi använder också terminalklienten mysql för att koppla oss mot databasen.

Read more »

Category: databas, mysql, debian/linux.