Installera Composer för pakethantering med PHP

By . Latest revision .

Vi skall installera verktyget Composer som är en pakethanterare för PHP.

Composer är ett kommandoradsprogram som låter dig installera paket och moduler som andra utvecklare har gjort och publicerat. Composer håller koll på vilka versioner som är installerade och att paketen installeras effektivt och kan hållas uppgraderade.

#Förutsättning

Du har PHP i din path.

#Läs mer

Du kan läsa mer om Composer på webbplatsen.

Du kan se vilka PHP-paket som finns publicerade på Packagist.

#Installera på Windows XAMPP

Denna instruktion är för dig som har Cygwin och XAMPP.

Öppna Cygwin. Gå till katalogen där din exekverbara PHP ligger.

cd $( dirname $( which php ))

Hämta hem composer enligt de stegen som beskrivs i Download Composer. Använd inte den metoden som har ett installationsprogram för Windows.

Kontrollera att du har laddat ned filen.

ls -l composer.phar

Provkör composer.

php composer.phar --version

Då lägger vi till så att du kan köra composer som ett kommando, utan att behöva ange php framför. Vi gör det via två skript (composer samt composer.bat) som du kan hämta från GitHub.

wget -O composer https://gist.githubusercontent.com/mosbth/ae5437cfe01d14b9707c/raw/
wget -O composer.bat https://gist.githubusercontent.com/mosbth/bba3e71b5f86394a0d44/raw/
chmod 755 composer

Kontrollera att filerna ligger på plats och har rätt rättigheter.

$ ls -l composer*
-rwxr-xr-x+ 1 mikae mikae    1008 Oct 13 14:15 composer
-rwxrw-r--+ 1 mikae mikae     384 Oct 13 14:15 composer.bat
-rwxrwx---+ 1 mikae mikae 1704783 Oct 13 13:49 composer.phar

Dessa båda skript, som du nu laddat ned, gör så att du kan köra kommandot genom att bara ange kommandot composer, oavsett om du är i Cygwin (via composer) eller i cmd.exe (via composer.bat).

De båda filerna composer och composer.bar exekverar slutligen filen composer.phar.

Testa att det fungerar.

composer --version

#Installera på Mac, Linux och Windows 10 WSL/Bash

Följ instruktionen om hur man laddar ned och installerar composer.

När filen är nedladdad, gör följande.

Kontrollera att filen finns på plats.

$ ls -l composer.phar
-rwxr-xr-x 1 mos mos 1.7M Oct 13 14:33 composer.phar*

Provkör kommandot.

php composer.phar --version

Bra, nu vet du att den nedladdade filen fungerar. Placera den nu i en katalog som ligger i din path.

sudo install -m 0755 composer.phar /usr/local/bin/composer

Verifiera att filen ligger på plats och att kommandot går att köra.

ls -l /usr/local/bin/composer
composer --version

Om det sista kommandot gick bra och visade nuvarande version för composer så är allt okey.

#Verifiera att Composer fungerar

Följande två kommandon kan hjälpa dig att dubbelkolla vilken installation av composer som du använder.

whereis composer
which composer

Kör följande för att se att composer fungerar.

composer --version
composer

#Bra att veta om Composer

Ibland får du ett meddelande om att uppdatera composer. Du kan hjälpa composer att uppdatera sig själv.

composer selfupdate

Du kan göra fler saker med composer. Använd hjälptexten för att snabbt få en översikt av vad du kan göra.

composer

#Revision history

  • 2021-09-14: (E, mos) Korrigera -m med install och tydliggör att ej använda windows installer.
  • 2021-08-25: (D, mos) Uppdaterad i samband med PHP 8.
  • 2018-10-25: (C, mos) Genomgång och smärre justeringar.
  • 2016-10-28: (B, mos) Ändrade install –mode till -m på Mac.
  • 2016-10-13: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.

Category: labbmiljo, make.