Skapa egna exceptions

Du kan skapa egna exceptions med klasser. Det kan göra din felhantering tydligare.

Spara koden du skriver i denna övningen i index_exception_own.php, src/Person5.php och i src/PersonAgeException.php.

#Fördefinierade exception i PHP

I PHP finns ett antal fördefinierade exceptions man kan använda. Det finns även exceptions definierade i SPL. SPL står för “Standard PHP Library”.

Men kan man skapa sin egna typ av Exception?

#Ett anpassat exception PersonAgeException

Säg vi vill ha ett specifikt exception för klassen Person, säg PersonAgeException som kastas när personen har en icke giltig ålder av negativa integer.

Vi kan utöka basklassen för alla exception, och skapa vårt eget exception, så här.

/**
 * Exception class for PersonAgeException.
 */
class PersonAgeException extends Exception
{
}

Spara ovan kod i filen src/PersonAgeException.php.

Vi säger att vårt exception utökar, extends, typen Exception som är bastypen för alla exceptions.

I objektorientering kallas detta för arv, eller sublassing, eller specialisering. Men det pratar vi mer om lite senare.

#Kasta exception PersonAgeException

Vi tar en kopia av klassen src/Person4.php och sparar den som src/Person5.php.

Vi låter nu klassen kasta ett exception av typen PersonAgeException när någon försöker sätta åldern till ett negativt tal, antingen via konstruktorn eller via settern.

Så här kan det se ut i settern.

/**
 * Set the age of the person.
 *
 * @throws PersonAgeException when age is negative.
 *
 * @param int $age The age of the person.
 *
 * @return void
 */
public function setAge(int $age)
{
  if (!(is_int($age) && $age >= 0)) {
    throw new PersonAgeException("Age is only allowed to be a positive integer.");
  }
  $this->age = $age;
}

Uppdatera konstruktorn så att den innehåller liknande kod som kastar exception när någon försöker instansiera ett objekt med en negativ ålder.

#Testa och fånga ett anpassat exception

Vi bygger ett testprogram index_exception_own.php för att testa hur det ser ut när vårt exception kastas.

$person = new Person5("MegaMic");
$person->setAge(-42);

$person = new Person5("MegaMic", -42);

Resultatet blir så här.

Ett exception av typen PersonAgeException är kastat.

Ett exception av typen PersonAgeException är kastat.

I stacktracet som visas så ser vi raden som anropar koden som kastar exception.

Om vi utökar vårt testprogram och fångar det första exceptionen så kan vi även testa att konstruktorn kastar ett exception.

try {
  $person = new Person5("MegaMic");
  $person->setAge(-42);
} catch (PersonAgeException $e) {
  echo "Got exception: " . get_class($e) . "<hr>";
} 

$person = new Person5("MegaMic", -42);

Resultatet kan se ut så här.

Nu kastas två exception, men det första fångas.

Nu kastas två exception, men det första fångas.

#Fördel med egna exception

När man utvecklar moduler som andra skall återanvända, eller större programvara som består av ett större antal moduler, så kan det vara fördelaktigt att använda modulespecifika exceptions. Det kan ge tydlighet och läsbarhet vid felhanteringen.

Men glöm inte bort att det finns ett gäng inbyggda exceptions, de går också bra att använda.

#Om exception i PHP

Du kan läsa på i manualen om hur PHP hanterar exceptions, det handlar om grundkonstruktioner som try, catch och throw.

#Revision history

 • 2019-03-25: (B, mos) Genomgången inför vt19.
 • 2018-03-23: (B, mos) Wrong filename for Exception in second paragraph.
 • 2018-03-19: (A, mos) Första versionen, uppdelad av större dokument.

Document source.