Minnesnoteringar

Arbete pågår

 • Grunden i kodstandard?
 • Controllers

 • Abstrakta basklasser (djur, hund)

 • Abstrakta metoder
 • Final
 • Statiska klasser, metoder (singleton, utility methods, “global methods”)
 • Magiska metoder
 • Coupling, cohesion.
 • Inbyggt PHP stdlib med färdiga klasser, SPL
 • Summera termer som styr OO, inkapsling, etc.
 • Om skillnader mellan trait, composition, inheritance hur variabler syns.
 • Diamond problem multiple inheritance.
 • Single responisbility
 • Code complexity (printHistogram)
 • Test complexity (printHistogram)
 • Elements of OO.
 • Reflection
 • Annotations
 • Typhintning

Från kursfeedback ht18.

 • Magic functions
 • Static class member/method
 • Abstract class/method
 • Mer om trait och mer om interface samt exempel på när de kan användas.

Del II

 • typehint parametrar
 • typehint returvärde
 • namespace, vendorname, PSR-4, sökvägar

#Revision history

 • 2018-04-13: (A, mos) Första versionen.

Document source.