Intro till guiden

Vi börjar med en introduktion till guiden, objektorienterad programmering och ett exempelprogram så vi kommer igång.