DocBlock kommentarer

När man skriver kod brukar man använda kommentarsblock för att dokumentera koden.

Uppdatera din befintliga kod i src/Person1.php så att den använder docblock kommentarer.

Här ser du koden för klassen Person1 skriven med DocBlocks kommentarer att kommentera koden.

/**
 * Showing off a standard class with methods and properties.
 */
class Person1
{
  /**
   * @var string $name  The name of the person.
   * @var integer $age  The age of the person.
   */
  public $name;
  public $age;


  /**
   * Print out details on the person.
   *
   * @return string with details on person.
   */
  public function details() {
    return "My name is {$this->name} and I am {$this->age} years old.";
  }
}

Koden och dess kommentarer kan sedan parsas av verktyg som phpDocumentor för att generera dokumentation av koden.

Det finns också statiska kodvalidatorer som parsar docblocken för att finna felaktigheter i kod och dokumentation.

För att lära dig med om Docblock så går du till hemsidan för phpDocumentor, de har en referensmanual för hur man kan skriva sina docblocks.

#Revision history

 • 2018-03-23: (B, mos) Update type in docblock.
 • 2018-03-19: (A, mos) Första versionen, uppdelad av större dokument.

Document source.