Docker i bash i windows

  • Författare
  • Meddelande
Användarvisningsbild

Zeldah

dbwebb

  • Inlägg: 505
  • Blev medlem: 02 mar 2016, 10:17

Docker i bash i windows

Inlägg22 feb 2018, 10:55

Jag tänkte skriva ihop en guide som visar hur man kan använda Docker i Bash i Windows, slippa använda PowerShell.

Del 1
Om du redan har Docker installerat på Windows kan du hoppa denna delen.

1. Ladda ner Docker och installera.
Del 1 klart! Vidare till Bash.

Del 2
Jag utgår ifrån att du redan har aktiverat och installerat Linux i Windows, jag använder Ubuntu. Annars kan du följa guiden Installera bash i Windows 10.

1. Starta bash i windows.
2. Updatera apt paket index:
Kod: Markera allt
$ sudo apt-get update

3. Installera paket för att installera Docker
Kod: Markera allt
$ sudo apt-get install \
    apt-transport-https \
    ca-certificates \
    curl \
    software-properties-common

4. Lägg till Dockers PGP-nyckel.
Kod: Markera allt
$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Verifiera att du har rätt nyckel.
Kod: Markera allt
$ sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88

pub   4096R/0EBFCD88 2017-02-22
      Key fingerprint = 9DC8 5822 9FC7 DD38 854A  E2D8 8D81 803C 0EBF CD88
uid                  Docker Release (CE deb) <docker@docker.com>
sub   4096R/F273FCD8 2017-02-22

5. Lägg till repot för Docker Stable i apt.
Kod: Markera allt
$ sudo add-apt-repository \
   "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
   $(lsb_release -cs) \
   stable"

6. Updatera apt paket index:
Kod: Markera allt
$ sudo apt-get update

7. Installera Docke community edition
Kod: Markera allt
$ sudo apt-get install docker-ce


Ref för installera Docker i Ubuntu

Del 3
Om du testar använda Docker i Bash borde du få ett felmeddelande.
Kod: Markera allt
$ docker images
Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?

Vi måste koppla Docker klienten i Bash till Docker host på Windows.

1. Starta docker, gå in i "Settings -> General". Klicka i Expose daemon on tcp://localhost:2375 without TLS.
docker expose.PNG
docker expose.PNG (96.73 KiB) Visad 2591 gånger

2. Nu kan vi använda Docker i Bash, men vi måste berätta för klienten var Docker host finns.
Kod: Markera allt
$ docker -H tcp://0.0.0.0:2375 images
REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE

3. För att slippa ha med host hela tiden kan vi lägga till det som en Environment variable.
Kod: Markera allt
$ echo "export DOCKER_HOST='tcp://0.0.0.0:2375'" >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc

4. Nu kan vi använda Docker klienten som vanligt
Kod: Markera allt
$ docker images
REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE


Tada! Nu har vi Docker i Bash i Windows. Meeeeen vi är inte klara är... Vi behöver docker-compose också.

Del 4
1. Ladda ner docker-compose
Kod: Markera allt
$ sudo curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.19.0/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose

Dubbel kolla att 1.19.0 är senste versionen annars ersätt det med nyaste.
2. Ge rättigheter
Kod: Markera allt
$ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

3. Testa att docker-compose fungerar
Kod: Markera allt
$ docker-compose --version
docker-compose version 1.19.0, build 1719ceb

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster